3.Πάρτο απόφαση ότι θα κόψεις όλα τα Διεγερτικά που σε κρατάνε σε εσωτερική Επιτάχυνση και Ένταση.

Home / Προειδοποιήσεις για τους τελείως άσχετους / 3.Πάρτο απόφαση ότι θα κόψεις όλα τα Διεγερτικά που σε κρατάνε σε εσωτερική Επιτάχυνση και Ένταση.