4. Πάρτο απόφαση ότι θα κόψεις τα ψεύτικα “πλαστικά” φαγητά, την ζάχαρη, το λευκό ψωμί και κάποια άλλα.

Home / Προειδοποιήσεις για τους τελείως άσχετους / 4. Πάρτο απόφαση ότι θα κόψεις τα ψεύτικα “πλαστικά” φαγητά, την ζάχαρη, το λευκό ψωμί και κάποια άλλα.